linux, windows, c#, javascript, Installation, Konfiguration, Front matter, node, asp net, Pug, sql, markdown, hexo

Tilfreds efter skifte fra ASP.NET over Node.js til Hexo

Kilde 20-02-17 ~2 minutters læsning · 259 ord

Dette er den udførlige beretning om forfatterens bevæggrunde og erfaringer med at skifte platform for sin blog to gange.

Først blev bloggen afviklet fra et selv-udviklet web-system i C#/ASP.NET, som hentede dataene fra en SQL Server. Men det var nødvendigt at skifte webhotel en gang imellem, og det blev efterhåden for bøvlet at flytte rundt på systemet.

Derfor skrabede han alle websiderne ud og gemte dem som ren HTML på en Node.js server, hvorfra de blev leveret til brugerne sammen nogle nye sider, som blev vist ved hjælp af javascript og skabelon-systemet Jade (i dag kaldet Pug) og hostet på en Linux server.

Problemet var dog, at forfatteren havde brug for at skrive mange blog-indlæg med indlagte kode-eksempler, og formatteringen af disse skete ved hjælp af håndkodet html.

Så fik han øje på den statiske side generator Hexo, som automatisk genererer den nødvendige html ud fra de tekster, man har skrevet i markdown. Og markdown er meget velegnet til at lagre kode-eksempler.

Nu skulle dokumenterne imidlertid konverteres til markdown, og det blev klaret ved at lave et konverterings-script i programmeringssproget R. Et node.js script blev lavet for at tilføje kategorier og emneord til dokumenterne.

Til sidst blev en Hexo-template valgt, og i dag afvikles den nye, statiske blog ved hjælp af Hexo, som automatisk genererer en ny version af webstedet, når der laves ændringer og tilføjes nye dokumenter.

Som forfatteren konstaterer: Det har taget lang tid og krævet mange skripts og megen opfindsomhed at konvertere teksterne undervejs. Men den nye teknik til afvikling af bloggen gør driften langt lettere.