Overordnet gennemgang af, hvordan du trækker dokumenter med både ren og formateret tekst ud af Lotus Notes, lagrer dem som markdown - og til sidst bruger udtrækket som basis for at generere et websted med Hugo

Hugo bør være førstevalg som open source statisk side generator i dag. Den er klart bedre end de to andre store på området, Jekyll og Hexo. Hugo klarer sig ifølge forfatteren klart bedre end de to andre, når det kommer til hastighed, fleksibilitet, enkelhed og uafhængighed af andre programmer.

Statiske websider kan serveres hurtigere for brugeren end database-genererede sider. Samtidig er de langt mere modstandsdygtige mod hacking, efter som der ikke findes noget kode at hacke.

Markdown er ikke blot til opbevaring af formateret tekst. Det er også en key-value store. Forfatteren viser med et konkret eksempel, hvordan markdown også kan erstatte en relationel database. Dette gøres ved at importere dataene til front matter, som er et område til samme formål i toppen af alle markdown-dokumenter.

Overordnet gennemgang af, hvordan du trækker dokumenter med både ren og formateret tekst ud af Lotus Notes, lagrer dem som markdown - og til sidst bruger udtrækket som basis for at generere et websted med Hugo

Jan Larsen har erfaring med opbygning af websteder med de statiske side generatorer Hugo og Hexo samt i CMS'erne PencilBlue og Keystone. Desuden laver han udtræk af data til lagring i markdown eller MongoDB, hvorved de kan bruges af generatorerne eller CMS'erne.

JLKM har erfaring med opbygning af websteder med de statiske side generatorer Hugo og Hexo samt i CMS'erne PencilBlue og Keystone. Desuden laver JLKM udtræk af data til lagring i markdown eller MongoDB, hvorved de kan bruges af generatorerne eller CMS'erne.